Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA I PRAVILA PRIVATNOSTI

INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
(sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka)

INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Bilan-agencija, za posredovanje u prometu nekretnina je voditelj obrade osobnih podataka. Svjesni smo važnosti koju osobni podaci predstavljaju za svakog pojedinca i zbog toga nam je od velike važnosti postupati u skladu s važećim propisima. Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno te primjenjujemo visoke mjere zaštite.
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Ova Informacija o obradi osobnih podataka uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo vam obavijest o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

1. PODACI O VODITELJU OBRADE
Bilan-agencija, za posredovanje u prometu nekretnina, Iva Čače 1, 22211 Vodice,  Upisano u registar Trgovačkog suda u Šibeniku, MB: 92603386, OIB: 90691545608, ovlašteni posrednik u prometu nekretnina je voditelj obrade osobnih podataka.

Kontakt podaci:
Bilan-agencija, Ive Čače 1, 22211 Vodice, +385 (0)98 266 440, bilan.agencija@gmail.com
Za sva pitanja vezano za obradu vaših osobnih podataka ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka možete se obratiti djelatnicima Bilan-agencija, za  posredovanje u prometu nekretnina koji raspolažu vašim osobnim podacima.

2. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA OBRADE
Bilan-agencija, za posredovanje u prometu nekretnina, kao voditelj obrade štiti vašu privatnost te prikuplja i obrađuje samo one podatke koji su potrebni za obavljanje njegove poslovne djelatnosti, za izvršenje radnje prema vašem zahtjevu ili u svrhu poštivanja pravnih i zakonskih obveza ili u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade ( npr. obrada je obavezna te vaš pristanak nije potreban u svrhu provedbe propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ) ili na temelju vaše privole. Informacije koje se ne nalaze u ovom dokumentu Bilan-agencija, za posredovanje u prometu nekretnina, će vam pružiti u trenutku njihova prikupljanja pismeno, elektroničkom poštom ili usmeno.

3. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA I PRIMATELJI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Da bi s vama mogli uspostaviti poslovni odnos i/ili utvrditi i provjeriti vaš identitet osobni podaci koje prikupljamo od vas su: ime i prezime, datum, država rođenja, OIB, adresa, podaci o identifikacijskoj ispravi, državljanstvo, broj telefona, broj mobilnog uređaja i e-mail adresa. Presliku vašeg identifikacijskog dokumenta s fotografijom koristimo u svrhu pravnih obveza sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina te radi provjere i potvrde vaše identifikacije.

Ako nam se obratite putem internet stranice, telefonskim putem ili sms porukom te očekujete od nas povratnu informaciju, u tom su nam slučaju potrebni vaše ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i ponekad OIB.

Ponekad će nam biti potrebni i neki drugi osobni podaci radi izvršenja radnje na vaš zahtjev ili ispunjenja neke zakonske obaveze ili legitimnog interesa ( npr. osobni status, zvanje i sl. ). Ponekad prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora ( npr. zemljišne knjige, katastar i sl. ). Vaše osobne podatke upisujemo u ugovor o posredovanju, evidencijski list, bazu podataka na našem serveru.

Vašim osobnim podacima raspolažu djelatnici Bilan-agencije, za posredovanje u prometu nekretnina.

Vaše osobne podatke možemo dostavljati vanjskim suradnicima, a sve radi što bržeg ostvarenja vaših zahtjeva ( npr. odvjetničko društvo, ovlašteni procjenitelji i dr. ), nadzornim tijelima te trećim stranama u svrhu obavljanja naše poslovne djelatnosti (npr. ako ste naš nalogodavac potencijalnom kupcu, najmoprimcu ili zakupniku, a ako ste strana koja je zainteresirana za kupnju, najam ili zakup vlasniku nekretnine i/ili njegovom punomoćniku, članu obitelji ili bilo kojoj drugoj kontakt osobi ).

4. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobni podatke čuvamo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, odnosno za vrijeme dok postoji privola ispitanika za obradu Osobnih podataka, te za vrijeme za koje smo zakonski obvezni čuvati određene podatke sukladno rokovima čuvanja propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a to je 10 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao. Vaši osobni podaci mogu se čuvati i dulje vrijeme za druge opravdane svrhe ( npr. zbog sudskih i pravnih postupaka, legitimnog interesa i sl.).

5. SIGURNOST OBRADE PODATAKA
Bilan-agencija,  za posredovanje u prometu nekretnina, provodi tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti obrade vaših podataka.

6. PRAVA ISPITANIKA
Svaka osoba čije osobne podatke obrađujemo ima pravo na Informaciju o obradi osobnih podataka, pravo na pristup svim svojim osobnim podacima, pravo na povlačenje prethodno dane privole, na ispravak i brisanje svojih osobnih podataka te ograničenje obrade i pravo na prijenos podataka (ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obveza Bilan-agencija, za posredovanje u prometu nekretnina, određenih propisima ili radi ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva).

Svaka osoba čije osobne podatke obrađujemo ima pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na e-mail: bilan.agencija@gmail.com, na adresu sjedišta: Ive Čače 1, 22211 Vodice, u prostoru sjedišta: Ive Čače 1, 22211 Vodice ili na telefonski broj: 098/266440. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je u prostoru sjedišta: Ive Čače 1,
22211 Vodice.

Ako se ne slažete s politikom zaštite osobnih podataka u agenciji Bilan-agencija, za posredovanje u prometu nekretnina, molimo vas da se ne koristite našom stranicom i ne ostavljate svoje osobne podatke.


Vodice, 23. lipnja, 2018.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA:
Bilan-agencija, za posredovanje u prometu nekretnina