Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 44/14.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
Bilan-agencija, Ive Čače 1, 22211 Vodice ili e-poštom na: bilan.agencija@gmail.com

Na Vaš prigovor ćemo u pisanom obliku odgovoriti najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora navedete podatke o potrošaču: ime,  prezime, te adresu za dostavu odgovora.